Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

w - f 

j. polski 

 j. polski

matematyka matematyka 
 2  w - f biologia   j. niemiecki

j. angielski

matematyka
 3

 j. angielski

w - f 

biologia

j. polski

religia

 4  j. polski j. angielski   biologia hist. i społ. 

religia

 5

 j. angielski

 

 biologia matematka zaj. z wych.

 

 6

matematyka

biologia 

j. angielski

 matematyka  
7

 

j. niemiecki  j. angielski  

 

8

 

j. angielski  j. angielski     
9