Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

j. polski

matenatyka

hist. i społ.

prac. gastr. I gr.

chemia

 2

techn. gastr.

w - f

prac. obsł. 

klienta

j. w.

j. niemiecki

 3

techn. gastr.

j. angielski

matematyka

j. w.

wyp. i bhp

w gastr.

 4

j. angielski w

gastronomii

j. angielski

wos j. w.

 wyp. i bhp

w gastr.

 5 j. niemiecki

j. polski

j. polski

 

j. w.

religia

 6

hist. i społ.

mikrobiol.

w - f

 

prac. gastr. II gr.

prac. plan.

prod. gastr.

7 zasady żyw.

chemia

w - f

 j .w.

 religia

8  zaj. z wych. 

mikrobiol.

 prac. plan.

prod. gastr.

 j. w.

 techn. gastr.

9      

j. w. 

 
10       j. w.