Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 j. polski j. polski

podst. przeds.

religia

przed. log. w

gosp. rynk.

 2 historia 

log. w proc.

prod.

matematyka religia  podst. przeds.
 3

matematyka

zapasy magaz. historia

zaj. z wych.

 chemia
 4

inform. gr. 2

j. ang. gr. 1

matematyka

j. niem. gr. 2

j. ang. w log. gr. 1

wok

j. niem. gr. 1

j. ang. w log. gr. 2

 5

j. niem. gr. 1

j. ang. w log. gr. 2

 w - f dystrybucja dystrybucja

j. niem. gr. 2

j. ang. w log. gr. 1

 6 fizyka  geografia edb w - f

przed. log. w

gosp. rynk.

7  zapasy mag.

inform. gr. 1

j. ang. w log. gr. 2

biologia

w - f

 j. polski
8  

 

 

 

 
9