Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1

j. angielski 

biologia   j. angielski  hist. i społ.  j. angielski
 2 j. niemiecki  j. angielski  j. polski   j. polski j. polski 
 3 w-f  matematyka   j. niemiecki  j. angielski  zaj. z wych.
 4  w-f  j. angielski   geografia  j. angielski  religia
 5 hist. i społ.  j. polski   biologia geografia  matematyka
 6 biologia  w - f  religia   geografia  
7 matematyka   geografia wdż   

 

8        

 

9