Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 w - f  mikrobiol.   j. angielski  tech. gastr. religia
 2 w - f  matemat.  j. angielski org. prod. gastr.   dział. gosp w gastr.
 3 tech. gastr.  j.polski  hist. i społ.  prac. plan i prod.  j. polski 
 4 org,. prod gastr.  hist. i społ. prac. gastr.   zaj. z wych.  tech. gastr.
5 zas. żyw.   w - f j.w. 

 prac. obsł.

klienta

 matemat.
 6

j. angielski w

gastronomii

j. polski j.w. 

j. niemiecki

chemia 
7 j. niemiecki  j. angielski j.w. religia   wdż
8

zaj. wyrówn.

matem. 

j. angielski  j.w.     
9