Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 w - f 

chemia

chemia   chemia matemat. 
 2  w - f

j. polski

chemia  j. niemiecki

j. niemiecki

 3  j. angielski  matemat.  j. niemiecki j. niemiecki  religia
 4  j. polski j. polski  j. niemiecki  matemat.  religia
 5

j. polski

 w - f hist. i społ.   matemat.

chemia

 6

 j. niemiecki

j. niemiecki    zaj. z wychow.

j. niemiecki

7 j. angielski j. niemiecki

 

 fakult. matemat.  
8  

 

 

   
9