Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1  fizyka  informat.  matematyka zaj. prakt.  zaj. prakt.
 2 geografia  j. polski  biologia  j. w. j. w.
 3 matematyka  historia edb   j. w. j. w.
 4  chemia  w - f w - f   j. w.  j. w.
 5  j. niemiecki    w - f j. w.   j. w.
 6  zaj. z wych.    j. polski j. w.  j. w.
7     religia j. w. j. w. 
8      religia    
9