Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 matematyka w-f zaj. prakt.  zaj. prakt.   zaj. prakt. 
 2 wos  w-f  j. w.  j.w.  j.w.
 3

kształ. kom.

matemat. 

 religia  j. w.  j.w. j.w.
 4  w - f  religia  j. w. 

j.w.

 j.w.
 5

kształt. kom.

z j. niemieckiego

  j. polski  j. w.   j.w. j.w.
 6

 j. niemiecki

 
zaj. z wych.    j. w.  j.w. j.w. 
7        j. w.  j.w. j.w. 
8          
9