Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 j. polski j. polski  chemia j. polski

podst. 

przeds. 

 2 wiedza o kult. j. niemiecki obsł. klient. i kontr. j. angielski

religia

 3 historia  historia  w-f matematyka j. niemiecki
 4 matematyka

 przech.

zapasów

w-f fizyka  matematyka
 5 w-f 

podst.

logistyki

 religia komp. społeczne  BHP
 6

podst.

przeds.

informatyka edb przyjm. i wyd. zapasów

przech.

zapasów

 
7  biologia

organ. prac

magaz.

zaj. z wych. przyjm. i wyd. zapasów

przysp.

wojskowe

8

       geografia

   wdż

 

 
9