Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 j. polski j. polski  chemia j. polski

podst. 

przeds. 

 2 wiedza o kult. podst. logist. zaj. z wychow. j. angielski

religia

 3 historia  historia  w-f matematyka j. niemiecki
 4 matematyka

 przech.

zapasów

w-f fizyka  matematyka
 5 w-f  obsł. klient. i kontr.  religia komp. społeczne  BHP
 6

podst.

przeds.

informatyka edb przyjm. i wyd. zapasów

przech.

zapasów

 
7  biologia

organ. prac

magaz.

  przyjm. i wyd. zapasów

przysp.

wojskowe

8

       geografia

 j. niemiecki  

 

 
9