Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 log. w jedn. 
gosp. i admin. 

 geografia

 log. w jedn. 

gosp. i admin. 
 
matematyka

 log. w jedn. 

gosp. i admin. 
 2 j. angielski zaj. z wych.  geografia   matematyka  j. angielski 
w logistyce 
 3

plan. przepł.

zas. i infor.

j. polski

plan. przepł.

zas. i infor.

 

obsł. jedn.

 zewn.  

plan. przepł.

zas. i infor.

 
 4

obsł. jedn.

 zewn.  

obsł. jedn.

 zewn.  

j. niemiecki  j. polski religia
 5  

 j. angielski

j. angielski

j. angielski w logistyce 

 j. angielski matematka
 6

matematyka

j. niemiecki  j. angielski w logistyce  w-f

j. angielski 

w logistyce
 
7

plan. przepł.

zas. i infor.

j. angielski  w-f w-f

obsł. jedn.

 zewn. 

8  

obsł. jedn.

 zewn. 

 
  religia