Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
 1 j. polski

gr. 1  j. niemiecki

gr. 2  j. angielski

 historia matematyka

geografia-

rozsz.

 2

zabezp.

majątku

przech. zapasów biologia

podst.

logistyki

obsł. klienta i kontr.

 3 chemia  w - f   edb w-f wdż
j. polski   j. polski

gr. 1 j. niemiecki 

gr.2  j. angielski 

w-f

podst.

logistyki

 5

gr. 1 informatyka

gr. 2 j. angielski

plastyka  bhp

organ. prac

magazynowych

organ. prac magazynowych 
 6

geografia

gr 1  j. angielski

gr 2  j. niemiecki

komp.

społeczne

 przech.

zapasów

 historia
7 fizyka zaj. z wychow.

gr. 1  j. angielski

gr. 2 j. niemiecki

religia

przysp.

wojskowe

8 matematyka

gr. 2 informatyka

gr. 1 j. angielski

 

organ. prac magazynowych

 religia

 
9