Na stronie internetowej szkoły w zakładce plany lekcji są dostępne plany zajęć na nowy rok szkolny. Proszę się z nimi zapoznać. 

Małgorzata Rösler