W dniu 11 września br. klasy 2 TL i 4 TL uczestniczyły w zajęciach z przysposobienia wojskowego w jednostce wojskowej w Sulechowie.  

Zajęcia odbyły się na placu ćwiczeń i miały charakter zajęć praktycznych. Nasi mundurowi musieli wykonać stanowisko ogniowe sposobem ręcznym, poznali przewodowe środki łączności - radiostację małej mocy. Zaznajomieni zostali z podstawowymi elementami taktyki oraz z obroną indywidualną przed bronią chemiczną i biologiczną. 

Na koniec zobaczyli najnowszy nabytek 5. Pułku Artylerii w Sulechowie - samobieżną armatohaubicę AHS Krab.

 

Małgorzata Rosler