Przypadającą na dziś  80-tą rocznicę agresji wojsk radzieckich na Polskę uczciliśmy pod Pomnikiem Pamięci Narodowej. Jak co roku delegacje i przedstawiciele szkół i sławskich instytucji złożyły symboliczne wiązanki kwiatów oraz znicze. Mogliśmy też poczuć klimat i ducha tych minionych trudnych czasów, a to za sprawą krótkiej lekcji historii przedstawionej przez uczniów Szkoły Podstawowej. Nad całością uroczystości czuwał jak zawsze pan Roman Frankiewicz, który zaangażował młodzież i wszystkich obecnych do odśpiewania na koniec Hymnu Sybiraków. Takie smutne rocznice są jednocześnie sprawdzianem naszego patriotyzmu, dlatego też dziękuję młodzieży za udział w tej uroczystości i godna postawę.

                                                                                          Magdalena Kaczmarska