W dniu 24 września br. odbył się w naszej szkole turniej profilaktyczny pod hasłem:  "Bawimy się,  wspieramy i akceptujemy. Razem przeciw przemocy" potocznie zwany  Dniem Kota.

Turniej skierowany był do klas pierwszych, które kilka tygodni temu rozpoczęły naukę w naszej szkole oraz do klas starszych, które dopingowały młodszych kolegów w konkurencjach m.in.: należało zgadnąć, o jakim nauczycielu mowa na podstawie krótkiego opisu, był też konkurs krzesełkowy, kalambury, sztafeta, jaka to melodia, taniec, zadanie dla wychowawców - łamańce językowe, oraz konkurencje sportowe.

Organizatorem był tradycjnie Samorząd Uczniowski, który przygotował program  i wiele ciekawych konkurencji .

Współorganizatorem  imprezy profilaktycznej była Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławie, której  składamy serdeczne podziękowanie.

"Pierwszaki" chętnie angażowały się w zabawę udowadniając, że takie imprezy mają sens i mogą łączyć  mlodzież przez wspólną zabawę.

Zwyciężyła klasa 1 TL P. Drugie miejsce zajęła klasa 1 BSA, trzecie klasy 1 TL i 1 TŻiUG, a miejsce czwarte - klasa 1BSB.

Serdecznie dziękuję Samorządowi: Wikorii, Martynie i Piotrowi za dobre pomysły i sprawne przeprowadzenie turnieju oraz p. pedagog - Annie Kasperskiej za wszelką udzieloną im pomoc. 

Małgorzata Rosler