W dniu 9. grudnia br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów, dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych w województwie lubuskim. 

Nasze uczennice: Zuzanna Suchorska (Liceum Ogólnokształcące) i Maja Szulc ( Technikum w zawodzie technik logistyk) po raz kolejny odebrały to zaszczytne wyróżnienie. Jest to stypendium przyznawane na rok szkolny, dla osób uzyskujących najlepsze wyniki w nauce  w danym typie szkoły: liceum lub technikum.

Seredecznie gratulujemy!!!