W dniu 5 marca br., dzięki staraniom p. Urszuli Drożdżyńskiej,  doszło do spotkania klas maturalnych z p. Józefem Wojciechem i Alfredem Rosler. 

W jego trakcie p. J. Wojciech opowiedział historię swojej rodziny. Jego  ojciec był długoletnim więźniem obozu w Auschwitz, przeżył marsz śmierci i szczęśliwie wrócił do domu. Natomiast  mama - p. Maria, nie bacząc na konsekwencje, uratowała w styczniu 1945 r. życie czeskiej Żydówce, której udało się ujść z życiem z Zagłady.  Otrzymała za to medal Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

Pan A. Rosler - prezes Towarzystwa Przyjaciół Sławy opowiedział o inicjatywie Towarzystwa - "Kamienie pamięci". Kamienie zostały odsłonięte w październiku 2019 r. Stoją one w miejscach związanych z katorgą więźniarek dwóch podobozów Gross Rosen - w Przybyszowie oraz w miejscu rozstrzelania grupy więźniarek w styczniu 1945 r. w Spokojnej.

Młodzież  z dużym zainteresowaniem wysłuchała wykładu. Dziękujemy p. Urszuli za zorganizowanie spotkania.