Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca br.,  w dniach 12-25 marca br. zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkołach oraz kursy dokształcania teoretycznego,  młodocianych pracowników zostają zawieszone. 
 
Natomiast realizacja przygotowania zawodowego u pracodawcy odbywa się na dotychczasowych zasadach. O wymiarze zajęć praktycznych decyduje pracodawca!
 
Pragnę przypomnieć, że czas zawieszenia zajęć to nie okres ferii,  a działanie profilaktyczne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
 
Drodzy uczniowie bardzo proszę,  abyście  spędzili ten czas w domu, ograniczając kontakty z innymi osobami do niezbędnego minimum!!! 
 
Małgorzata Rosler
wicedyrektor