Od jutra, tj. 25 marca wznowione zostają zajęcia szkolne. Będą one prowadzone zdlanie z wykorzystaniem e-dziennika, platform edukacyjnych i komunikatorów internetowych;  zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 7 stycznia br. Bardzo proszę logować się na dziennik elektroniczny i na bieżąco śledzić ogłoszenia dotyczące zdalnego nauczania!

Przypominam, że są to zajęcia obowiazkowe, które podlegają rozliczaniu frekwencji oraz ocenianiu.

Małgorzata Rosler