Jak radzimy sobie w naszej szkole w obliczu zagrożenia koronawirusem. 

Uczniowie i nauczyciele ZSP z oddziałami ponadgimnazjalnymi w Sławie, całkiem nieźle radzą sobie z nauczaniem i uczeniem się w tych nowych warunkach pandemii koronawirusa. 
Zgodnie z zarządzeniami odpowiednich ministerstw a zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Oświaty, nasza szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, przystąpiła do zdalnego nauczania.
Początki tej nowej rzeczywistości, mimo bardzo szczegółowych instrukcji nie były łatwe zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Coraz to nowe obostrzenia i zalecenia, wymagały od wszystkich ogromnej dyscypliny, cierpliwości i samozaparcia. 
Mieliśmy do dyspozycji coraz to nowe środki pomocowe, zwłaszcza ze strony wydawnictw podręczników szkolnych, które udostępniły materiały do zdalnego prowadzenia zajęć, szkolenia typu wirtualna klasa, programy instruktażowe jak uczyć online czy też dostęp do e-platformy z
 e-podręcznikami. 
Należy jednak zaznaczyć, że tak jak wiele pomocy i wsparcia uzyskaliśmy w nauczaniu  przedmiotów ogólnokształcących , tak zabrakło wsparcia w nauczaniu przedmiotów zawodowych, co nie znaczy, że nie radzimy sobie w tej materii.
Na szczególną uwagę zasługują zajęcia praktyczne z gastronomii, które mimo całej tej sytuacji, odbywają się zgodnie z planem i założoną tematyką w niewielkim stopniu dostosowaną do nowych warunków.                                                                                                                                            Staramy się tak precyzować zadania i scenariusze zajęć, by poradzili sobie z nimi nasi uczniowie – praktykanci dwóch pierwszych klas i jednej drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, zwłaszcza, że realizują produkcję w swoich kuchniach domowych.
Są oni tam zobligowani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny, nie marnotrawienia surowców i racjonalnego gospodarowania czasem. 
W realizowaniu zadań, występują najczęściej operacje, z którymi uczniowie sobie dobrze radzą,
ponieważ spotkali się z nimi wcześniej na zajęciach odbywanych w pracowni szkolnej.
Proponowane potrawy, dają możliwości różnych ich wariantów, co wiąże się z dostępnością i możliwością zakupu surowców.
Uczniowie mogą też korzystać z filmów instruktażowych zwłaszcza, że tematy i instruktaże do zajęć otrzymują z jedno lub dwudniowym wyprzedzeniem. 
Nauczyciele kierują swoje uwagi i zalecenia oraz odpowiadają na ewentualne pytania, również w czasie trwania zajęć, utrzymując stały kontakt mailowy czy telefoniczny z uczniem odbywającym właśnie zajęcia praktyczne.
W tym momencie należy pamiętać i podkreślić bardzo ważną rolę wielu rodziców, którzy chyba jak nigdy dotąd, bardzo troskliwie włączyli się w pomoc szkole, udostępniając chociażby swoje warsztaty czyli kuchnie i cały sprzęt, na potrzeby realizacji zadań statutowych przez szkołę, za co bardzo Wam dziękujemy.
Każdy uczeń dokumentuje przebieg swojej produkcji, fotografując poszczególne jej etapy i na koniec przedstawia swoje wyporcjowane dania często udekorowane i podane zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi. Bardzo często uczniowie zamieszczają też swoje komentarze głównie o doznaniach smakowych czy estetycznych albo też o tym co im się nie udało, szukając w ten sposób przyczyn niepowodzenia co jest bardzo ważne w dochodzeniu i wyjaśnieniu przyczyny owego niepowodzenia. Bardzo cieszą się jeżeli aprobujemy ich własne pomysły kulinarne i dodatkowo premiujemy.
Nauczyciele, oceniamy każdą potrawę z osobna i całą produkcję, zamieszczając komentarz i jaki by on nie był, to za każdym razem towarzyszy nam ogromny i niezmierny żal, że nie możemy uczestniczyć w degustacji tych wszystkich wspaniałości. 
Oceńcie zresztą sami i przyznajcie, czyż nie są to wyczyny na miarę prawdziwych mistrzów kuchni, którymi co tu ukrywać są nasi młodzi adepci sztuki kulinarnej.
                                                                                                                                        Z. Buchwald