Drodzy absolwenci,

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły nie było możliwości uroczystego zakończenia  i wręczenia świadectw absolwentom naszej szkoły. W związku z zaistniałą  sytuacją chciałbym Was pożegnać w imieniu Rady Pedagogicznej i własnym w inny sposób niż dotychczas.

 
Dzień 24-04-2020r  to dla Was dzień  pożegnania naszej szkoły, dzień kończący pewien etap w życiu.  
Czas szybko minął. Niedawno, kilka lat temu witaliśmy Was w naszych murach szkolnych, teraz Was żegnamy. Otrzymaliście świadectwa ukończenia szkoły. Rozeszliście się do domów. Nastąpił czas refleksji , czas wspomnień. Chciałbym, aby te wasze wspomnienia były pozytywne i radosne, żebyście wspominali szkołę jako  jeden z ważniejszych etapów Waszego życia. Szkoła to było nie tylko   przekazywanie wiedzy książkowej, ale także wychowywanie, kształtowanie Waszej osobowości, charakterów poprzez Wasze uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych, wycieczkach, wyjazdach do teatru, na  biwaki, zawody sportowe, braliście udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych np.: „Caritas” czy  oddawanie  krwi co świadczyło o Waszej chęci działania i wrażliwości na drugiego człowieka. Braliście udział w pracach na rzecz szkoły, dbaliście o estetykę szkoły za to wszystko  Wam bardzo dziękuję. To od Was zależało jak ten czas spędzony w murach naszej szkoły wykorzystaliście,  co osiągnęliście. W szkole zawiązaliście wiele przyjaźni, sympatii. Myślę, że nadal będziecie się spotykać i wspominać naszą szkołę  na zjazdach klasowych lub szkolnych. Wracać  będziecie do dobrych i złych chwil ( oby tych ostatnich było jak najmniej). Będziecie opowiadać o nas -  nauczycielach  anegdoty. Mimo tych dobrych i złych chwil,  z biegiem lat myślę, że będziecie ciepło i miło wspominać czas spędzony w murach naszej szkoły. Wspominać nauczycieli, że nie byli aż tak źli. My nauczyciele też przywiązaliśmy się do Was. Dokładaliśmy wszelkich starań, by przygotować Was nie tylko do egzaminów maturalnego i zawodowego, ale także do dorosłego i odpowiedzialnego życia. Drodzy absolwenci - ukończenie szkoły, zdanie matury jest jakby wstępem do dorosłości. Korzystajcie z tego  przywileju podejmujcie odpowiedzialne i mądre decyzje. Wasza przyszłość leżała zawsze nam na sercu. Po pewnym czasie będziemy  do tych zdarzeń podchodzić z uśmiechem na twarzy, a z rad jakie Wam przekazali nauczyciele i wychowawcy będziecie korzystać w życiu. 
Opuściliście mury szkolne, niektórzy podejmą dalszą naukę  inni pracę zawodową. Jest to dobry moment, aby zastanowić się nad swoją przyszłością i dokonać trafnego wyboru.  Pamiętajcie również,  że w życiu najważniejsze jest, aby być  dobrym człowiekiem. Przestrzegajcie zasad współżycia międzyludzkiego miejcie szacunek dla każdego innego człowieka. Mam nadzieję że Wasi wychowawcy te wartości Wam przekazali.  My  nauczyciele, a szczególnie wychowawcy jesteśmy  dumni z waszych poczynań. Dumni z tego że mogliśmy brać udział w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu Waszej osobowości. Mieliśmy również swoje porażki. Niektórzy z Was  otrzymali  świadectwa z  wyróżnieniem. Jest to nagroda za wkład pracy, jaki włożyliście w naukę. Za parę dni przystąpicie do egzaminu maturalnego i zawodowego. Są to bardzo ważne egzaminy, które mogą zaważyć na dalszym Waszym życiu. Dlatego ja i grono pedagogiczne życzymy Wam z całego serca zdania tych egzaminów i spełnienia wszystkich marzeń.
Na koniec chciałbym podziękować Waszym rodzicom,  że przyszłość ich dzieci i ich wychowanie nie było im obojętne. Dziękuję za kilkuletnią współpracę.
Drodzy absolwenci- jeszcze raz na koniec w imieniu wszystkich nauczycieli i własnym życzę Wam wszystkiego najlepszego, spełnienia oczekiwań, marzeń i szczęścia w dalszym życiu.
 
 
    Dyrektor i Rada Pedagogiczna ZSP-Sława.