Drodzy maturzyści,

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (pomiędzy 8 a 17  lipca 2020 r.). 
 
Jeśli taka sytuacja dotyczyć będzie kogoś z Was, wówczas najpóźniej w dniu egzaminu, do którego nie możecie przystąpić, musicie zgłosić się do dyrektora szkoły z wnioskiem-  przesłany  on został wszystkim absolwentom przez dziennik elektroniczny.
 
Życzymy Wam zdrowia, spokoju i opanowania, które pozwolą  wykorzystać potencjał tkwiący w każdym z Was. Wierzymy, że dacie radę.  Połamania piór!!!  
 
Grono Pedagogiczne ZSP w Sławie