SZANOWNI NAUCZYCIELE

Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych, ankiety dla uczniów, przepisy prawne oraz interesujące artykuły.

Zapraszam do lektury dokumentu pt.: „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów  Dokument ten został  przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców. Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/

 

Zachęcam do korzystania z zasobu portalu: http://www.interklasa.pl/ gdzie każdy nauczyciel znajdzie coś ze swojej dziedziny nauczania.

 

Scenariusz lekcji wychowawczej dla I klasy  szkoły ponadgimnazjalnej " Na ile jestem dojrzały" . Zajęcia koncentrują się wokół tematu dojrzałości i konieczności wypracowania w sobie ważnych cech charakteru:  http://www.scholaris.pl/zasob/53514