1.       Język polski

2.       Język angielski

3.       Język niemiecki

4.       Historia

5.       Historia i społeczeństwo

6.       Geografia

7.       Biologia

8.       Chemia

9.       Fizyka

10.   Ekonomia w praktyce

11.   Informatyka

12.   Edukacja dla bezpieczeństwa

13.   Wiedza o społeczeństwie

14.   Wiedza o kulturze

15.   Matematyka

16.   Wychowanie fizyczne

17.   Podstawy przedsiębiorczości