Przedmioty ogólne

1.       Język polski

2.       Język angielski

3.       Język niemiecki

4.       Historia

5.       Historia i społeczeństwo

6.       Geografia

7.       Biologia

8.       Chemia

9.       Fizyka

10.   Informatyka

11.   Edukacja dla bezpieczeństwa

12.   Wiedza o społeczeństwie

13.   Wiedza o kulturze

14.   Matematyka

15.   Wychowanie fizyczne

16.   Podstawy przedsiębiorczości

 

Przedmioty zawodowe

Technik agrobiznesu

1.       Działalność gospodarcza w agrobiznesie

2.       Organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego

3.       Technika w rolnictwie

4.       Produkcja roślinna

5.       Pracownia rolnicza

6.       Produkcja zwierzęca

7.       Pracownia prowadzenia przetwórstwa spożywczego

8.       Rachunkowość i rozliczenia podatkowe

 

Technik architektury krajobrazu

1.       Obiekty małej  architektury krajobrazu

2.       Prace w obiektach architektury krajobrazu

3.       Projekty obiektów architektury krajobrazu

 

Technik handlowiec:

1.       Marketing w działalności handlowej
2.       Obsługa klienta
3.       Symulacyjna firma handlowa
4.       Przedsiębiorca w handlu
5.       Pracownia sprzedaży

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

1.       Technologia gastronomiczna

2.       Wyposażenie i bhp w gastronomii

3.       Zasady żywienia

4.       Organizacja produkcji gastronomicznej

5.       Mikrobiologia z elementami analizy żywności

6.       Pracownia gastronomiczna

7.       Pracownia planowania i produkcji gastronomicznej

8.       Pracownia obsługi klienta

9.       Działalność gospodarcza w gastronomii