1.       Język polski

2.       Język niemiecki

3.       Historia

4.       Geografia

5.       Biologia

6.       Chemia

7.       Fizyka

8.       Informatyka

9.       Edukacja dla bezpieczeństwa

10.   Wiedza o społeczeństwie

11.   Matematyka

12.   Wychowanie fizyczne

13.   Podstawy przedsiębiorczości

14.   Zajęcia praktyczne – mechanik pojazdów samochodowych