W związku z pandemią coronavirusa w roku 2020 nie będą przeprowadzane egzaminy ustne !