Zmiany w planie na dzień: 8 listopada 2019 r. (piątek)
Nauczyciele nieobecni: E. Boks, S. Basiński(5 lekcja)

 

 

Klasa

1BSB

Klasa

1BSA

Klasa 

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

inform.

           

 

 

 2        

 

   

 

 

 3  religia      

 

 

 

   
 4  

wdż 

             
 5

klasa

zwoln. 

           

 

 

     
 6                

 

 
 7

 

klasa

zwoln.

 

 

   

 

 

 

     
 8

 

         

 

     

 

 

9    

 

 

 

             

 

Zmiany w planie na dzień:   2019 r. 

Nauczyciele nieobecni: 

 

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

 Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

Klasa

 

 1

 

 

 

 

     

 

 

     
 2      

 

 

 

 

         
 3

 

 

 

 

       
       
 4

 

           

 

 

 

   
 5

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   
 6

 

               

 

   
 7        

 

 

     

 

 

   
 8  

 

 

 

 

   

 

 

 

   
9