Liceum Ogólnokształcące

z ratownictwem wodnym

3- letnie

 

w którym od drugiej klasy uczniowie realizują od 2 do 4  przedmiotów w zakresie rozszerzonym spośród:

język angielski, język niemiecki, język polski,  biologia , chemia, fizyka, geografia, historia,  matematyka, wiedza o społeczeństwie

O wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym,  w klasie pierwszej zadecydują większością głosów  uczniowie

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, jezyk angielski, geografia