Technik architektury krajobrazu 

Uczniowie od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:

język obcy i matematykę lub biologię

 

Kończąc technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (RL.21)
  • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (RL.22)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, jezyk angielski, biologia