Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

po gimnazjum - szkoła czteroletnia

 

Uczniowie  od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:  chemię i język obcy
 Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

1. kwalifikacje:   

  • Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)
  • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16)

 

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia
 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

po szkole podstawowej - szkoła pięcioletnia

Uczniowie  od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:  chemię i język obcy
 Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

1. kwalifikacje:   

  • Sporządzanie potraw i napojów (TG.07)
  • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (TG.16)

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B 

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia