Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

po szkole podstawowej - szkoła pięcioletnia

Uczniowie  od pierwszej klasy w zakresie rozszerzonym realizują:  chemię i język obcy
 Kończąc technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskujesz:

1. kwalifikacje:   

  • Przygotowanie i wydawanie dań (HGT.02.)
  • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (HGT.12.)

2. możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B 

 Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia