Technik Logistyk - klasa mundurowa

Uczniowie od drugiej klasy w zakresie rozszerzonym realizują: język obcy i matematykę lub geografię

 W ramach innowacji "Technik logistyk - klasa mundurowa", uczniowie będą uczestniczyć m.in. w zajęciach z samoobrony, zajęciach strzeleckich, ćwiczeniach z musztry oraz zajęciach terenowych.

Kończąc technikum w zawodzie technik logistyk uzyskujesz:

1. Kwalifikacje:

  • Obsługa magazynów (AU.22)
  • Organizacja transportu (AU.32)

2. Możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia