31 sierpnia 2017 r. - Rada Pedagogiczna

 • organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018
 • analiza matury 2017 i egzaminów zawodowych
 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 i przyjęcie uchwały o wykorzystaniu wniosków z nadzoru
 • uchwalenie Regulaminu korzystania z dziennika elektronicznego

 

14 września 2017 r.– Rada Pedagogiczna

 • przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018
 • wyłonienie zespołu do spraw promocji szkoły

28 września 2017 r. - Rada Pedagogiczna

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły na rok szklony 2017/2018
 • omówienie i zatwierdzenie działań promujących szkołę

 

11 stycznia 2018 r. - Rada Pedagogiczna

 • klasyfikacja śródroczna (zakończenie I półrocza 12. 01. 2018 r.)

 

1 lutego 2018 r. - Rada Pedagogiczna 

 • sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku 2017/2018
 • omówienie działań promujących szkołę oraz scenariusza Dnia Drzwi Otwartych Szkoły

24 kwietnia 2018 r.  - Rada Pedagogiczna

 • klasyfikacja końcowa klas maturalnych (zakończenie zajęć 27. 04. 2018 r.)

 

19 czerwca 2018 r. - Rada Pedagogiczna

 • klasyfikacja końcowa klas zawodowych kończących naukę 22 czerwca 2018 r.
 • klasyfikacja roczna pozostałych klas

 

Terminy i zakres działań mogą ulec zmianom. Harmonogram nie uwzględnia rad szkoleniowych.