WITAM NA STRONIE PEDAGOGA  SZKOLNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W SŁAWIE

nazywam się ANNA KASPERSKA, jestem absolwentką:

Uniwersytetu Zielonogórkiego na kierunkach:

 • pedagogika,  specjalnośc: Resocjalizacjia i Profilaktyka Osób Niedostosowanych Społecznie,
 • pedagogika, specjalność: Pedagogika Pracy Socjalnej.

Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa:

 • kierunek : Wychowanie do Życia w Rodzinie.

Ukończyłam też szkolenia oraz kursy doskonalące w zakresie: pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wychowania, profilaktyki  i doradztwa zawodowego.

Poza pracą w naszej szkole pełnię  funkcję:

 • kuratora społecznego dla dorosłych w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym we Wschowie,
 • członka Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przemocy w rodzinie.

Godziny pracy pedagoga w roku szkolnym 2017/2018:

poniedziałek    8.00 - 13.00

wtorek              8.00 - 12.00

środa                8.00 - 12.00

czwartek           8.00 - 12.00

piątek                8.00 - 11.00

tel. kont.  68 356 65 11

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główne zadania pedagoga szkolnego:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form, sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom uzdolnionym, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły, o których mowa w odrębnych przepisach w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oraz rodziców,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę zleconych przez dyrektora na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli 
 • działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • działanie w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

W ramach swojej pracy jako pedagog ściśle współpracuję z takimi instytucjami jak  m. in.:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie,
 • Sąd Rejonowy we Wschowie (Wydział Rodzinny i d/s Nieletnich, Wydział Karny),
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie,
 • Powiatowa Komenda Policji we Wschowie i Komisariat Policji w Sławie,
 • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • Pełnomocnik Burmistrza d/s uzależnień i współuzależnień,
 • innymi szkołami