Trwa rekrutacja uzupełniająca. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w

Technikum w zawodzie:

  • technik hotelarstwa

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

  • technik logistyk

oraz w Branżowej Szkole I Stopnia