Przewodniczący: Mateusz Drgas kl. II TL

Zastępca: Sandra Baranowska kl. IV TŻiUG

Sekretarz: Klaudia Kaczor kl. II TŻiUG

Skarbnik: Sławomir Górny kl. III ZW