Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie promuje honorowe krwiodawstwo od 2008r. Pierwsza akcja oddawania krwi w naszej szkole odbyła się 12 grudnia 2008r - tego dnia zgłosiło się bardzo wielu chętnych, spośród których 30 osób oddało 13,5 l krwi. Zapoczątkowało to serię akcji, które trwają do dziś i są organizowane średnio trzy razy w roku szkolnym. Terminy akcji są uwzględnione w szkolnym kalendarium imprez. Zorganizowanie każdego poboru krwi jest możliwe dzięki współpracy z zespołem wyjazdowym z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

 

Od października 2009r. ZSP w Sławie bierze udział w ogólnopolskim Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Wyższych Uczelni w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”. Jest to konkurs skierowany do uczniów pełnoletnich. Ilość krwi oddanej w ramach turnieju jest przeliczana na każdego pełnoletniego ucznia szkoły. Celem turnieju jest przede wszystkim promocja idei honorowego krwiodawstwa oraz poszerzenie grupy honorowych dawców krwi o młodzież uczącą się.

 

NR

TERMIN

ZAREJESTROWANI

LICZBA

KRWIODAWCÓW

ILOŚĆ

ZEBRANEJ KRWI

1.

12.12.2008

-

30

13,5 l

2.

22.04.2009

-

21

9,45 l

3.

09.10.2009

23

20

9 l

4.

12.01.2010

26

25

11,25 l

5.

28.04.2010

25

20

9 l

6.

06.10.2010

34

32

14,4 l

7.

18.01.2011

35

27

12,15 l

8.

28.04.2011

37

32

14,4 l

9.

27.09.2011

23

21

9,45 l

10.

12.01.2012

47

40

18 l

11.

25.04.2012

43

38

17,1 l

12.

12.11.2012

33

30

13,5 l

13.

20.02.2013

37

31

13,95 l

14.

04.06.2013

20

16

7,2 l

15.

10.10.2013

31

26

11,7 l

16.

22.01.2014

42

33

14,85 l

17.

16.04.2014

56

40

18 l

18.

 15.10.2014  43 35   15,172 l

19.

06.12.2014   12  10  4,5 l

20.

 10.02.2015  30  27  12,15 l

W 20 akcjach 554 krwiodawców oddało 248,7 l krwi.

 

Od października 2013r. podczas akcji oddawania krwi istnieje możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku (informacje poniżej).

 

ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI - To świadomy wybór ratowania życia!

 

Honorowy krwiodawca to zwykły człowiek, wykazujący jednak większą niż przeciętna wrażliwość na ludzkie cierpienie, a swoim gestem bezinteresownie ratujący zdrowie i życie drugiego człowieka.

 

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ HONOROWYM KRWIODAWCĄ?

• Oddając krew możesz podarować drugiemu człowiekowi to co najcenniejsze - zdrowie, a nawet życie.
• Dzień oddawania krwi jest dniem wolnym od nauki i pracy. Każdy krwiodawca otrzyma stosowne zaświadczenie.
• Każdy krwiodawca otrzymuje symboliczny ekwiwalent żywnościowy (zazwyczaj czekolada, kawa/cola) o równowartości 450 kcal.
• Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnych badań laboratoryjnych (badanie hematologiczne, próba wątrobowa ALAT, badanie w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, AIDS, kiły, oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh).
• Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODDANIA KRWI?

• Wystarczy że w dniu donacji czujesz się zdrowy, jesteś wyspany, wypoczęty i po lekkim śniadaniu.
• Musisz mieć ukończone 18 lat i ważyć powyżej 50 kg.
• Wskazane jest, by w przeddzień wypić ok. 1,5-2 litry płynów, a w dniu oddania krwi unikać większego wysiłku fizycznego.
• Ogranicz palenie papierosów - nie pal co najmniej jedną godzinę przed zabiegiem.
• Koniecznie zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna/studencka).

 

DROGA DAWCY DO ODDANIA KRWI

1. Rejestracja - wypełnienie kwestionariusza (konieczny dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz numerem PESEL, np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
2. Stanowisko do badania poziomu hemoglobiny - oznaczenie stężenia hemoglobiny - odczyt w ciągu kilku minut
3. Rozmowa z lekarzem - ocena informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla dawców krwi, wywiad lekarski, badanie przedmiotowe uwzględniające wyniki pomocniczych badań diagnostycznych, kwalifikacja do oddania krwi
4. Stanowisko do oddawania krwi - oddanie 450 ml krwi, czas trwania donacji ok 10 minut
5. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez pewien czas pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. – np. czekolady.
7. Na prośbę Dawcy wystawiane jest:
• zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
• legitymacja HDK,
• kopia wyników badań.

Przy konwencjonalnej metodzie pobierania krwi dawca oddaje krew pełną w ilości ok. 450 ml.

Krew może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn (co 8 tyg.) i do 4 razy w roku od kobiet (co 12 tyg.).


KTO MOŻE ODDAĆ KREW?

Możesz zostać honorowym krwiodawcą:
• jeżeli jesteś w wieku od 18 do 60 (kobiety)/65 (mężczyźni) roku życia i ważysz co najmniej 50 kilogramów,
• jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano u ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
• jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych
• jeżeli w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie byłeś leczony krwią i jej składnikami
• nie mogą oddawać krwi osoby odbywające karę pozbawienia wolności i w okresie 6 miesięcy po opuszczeniu zakładu karnego,
• osoby, które przebywały w Afryce Środkowej i Zachodniej oraz Tajlandii mogą oddać krew po 6 miesiącach od powrotu, jeżeli nie zauważyły u siebie żadnych objawów chorobowych,
• możesz oddać krew po 6 miesiącach po zabiegach chirurgicznych,
• można oddać krew 4 tygodnie od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby zakaźnej,
• po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C krew można oddać co najmniej 2 tygodnie od czasu ustąpienia objawów i wyzdrowienia,
• krew można oddać 2 tygodnie po zakończeniu leczenia antybiotykami,
• nie wolno oddawać krwi podczas ciąży i w okresie karmienia piersią oraz 6 miesięcy po porodzie, 3 miesiące po zaprzestaniu karmienia piersią i 6 tygodni po poronieniu,
• nie należy oddawać krwi w okresie miesiączkowania oraz 3 dni przed i 3 dni po zakończeniu miesiączki,
• należy wstrzymać się z oddawaniem krwi 7 dni po usunięciu zęba, 24 godziny po leczeniu zachowawczym u stomatologa
• krew można oddać po 48 godzinach po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz po podaniu anatoksyny przeciwtężcowej
• nie można oddać krwi, jeśli przez ostatnie trzy dni nie przyjmowałeś lekarstwa z aspiryną

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ?

Nie możesz oddać krwi:
• jeśli przebyłeś lub jesteś chory na żółtaczkę zakaźną;
• jeśli jesteś nosicielem wirusa HIV lub/i chory na AIDS;
• jeśli chorujesz na choroby weneryczne, gruźlicę, łuszczycę, padaczkę, choroby nowotworowe czy cukrzycę, również choroby układu krążenia (wady serca, choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego), oraz chorobę Creutzfeldta-Jakoba;
• jeśli jesteś alkoholikiem lub narkomanem;
• jeśli chorowałeś na choroby tropikalne, w tym malarię (jeśli przyjmowałeś leki przeciwmalaryczne);
• jeśli przebywałeś w okresie 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 miesięcy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii;
• jeśli jesteś leczony hormonem wzrostu;
• jeśli jesteś po przeszczepie rogówki, opony twardej lub komórek ośrodkowego układu nerwowego, po resekcji żołądka, po usunięciu tarczycy lub nerki
• jeśli masz miażdżycę, jesteś po udarach mózgowych lub masz rozległe żylaki


Nie czekaj do dnia, gdy ktoś z twoich bliskich będzie potrzebował transfuzji krwi. Oddaj krew dla drugiego człowieka, który teraz jej potrzebuje. Jego życie jest w pewnym sensie w twoich rękach. Każdego dnia wielu chorych wymaga jej przetoczenia. Co minutę w Polsce potrzebny jest litr krwi. Życie każdego pacjenta wymagającego transfuzji będzie zagrożone, jeśli w porę nie otrzyma życiodajnego płynu. Oddanie krwi to tylko kilkanaście minut, a dla kogoś, kto otrzyma ją w darze, może oznaczać całe życie!
Codziennie w kraju zużywa sie ok 1500 l krwi. Istnieje stałe zapotrzebowanie na każdą grupę krwi, bo nie wiadomo, która w danym momencie będzie potrzebna. Może ona ocalić życie choremu dziecku, ofierze wypadku czy pacjentowi na stole operacyjnym. Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić!


Pamiętaj! Twoja krew jest najbardziej cennym darem, jaki możesz komuś ofiarować!

 

.................................................................................................................................................................................. 

REJESTRACJA DAWCÓW SZPIKU

Procedura zarejestrowania się jako dawca szpiku trwa około pół godziny. Wstępna kwalifikacja odbywa się przy zgłoszeniu do rejestru, a ponowna przy ewentualnym dawstwie.
Przed zgłoszeniem można zjeść śniadanie i wypić co najmniej jedną szklankę płynu. Po zarejestrowaniu i wypełnieniu kwestionariusza oraz deklaracji woli kandydat na dawcę kierowany jest na badanie lekarskie, aby upewnić się, że zgłaszająca się osoba może być dawcą szpiku. Następnie pobrane zostają próbki krwi żylnej do badań antygenów HLA.

Wyniki badań wraz z danymi dawców umieszczane są w polskim Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, a następnie udostępniane całemu światu poprzez zgłoszenie do światowego rejestru Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW.)

 

Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych powinna:
- podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy;
- zgłosić się do miejsca, gdzie przeprowadzana jest akcja honorowego oddawania krwi;
- wypełnić pisemną deklarację potwierdzającą wolę zostania dawcą szpiku;
- wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.

 

Zabieg pobrania szpiku do przeszczepu jest bezpieczny i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy. Komórki szpiku ulegają stałej regeneracji, dzięki czemu ubytek szpiku zostaje bardzo szybko wyrównany. Przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego dawcy jest anonimowe i nieodpłatne.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ DAWCĄ SZPIKU?

Potencjalny dawca szpiku powinien mieć od 18 do 50 lat.
Nie może to być osoba, która:
• chorowała bądź choruje na nowotwory, choroby hematologiczne, choroby immunologiczne
• jest nosicielem wirusa HIV, HBS, HCV (żółtaczki typu B i C),
• jest chora na cukrzycę, padaczkę (chyba że przez co najmniej 3 lata od zakończenia leczenia nie wystąpiły u niej ataki drgawkowe), łuszczycę, kiłę, chorobę Creutzfeldta-Jacoba, postępującą demencję lub zwyrodnieniową chorobę neurologiczną, w tym o nieznanym pochodzeniu,
• w wywiadzie rodzinnym wskazuje, że może być zagrożona gąbczastym zwyrodnieniem mózgu albo chorobami dziedzicznymi,
• otrzymała przeszczep rogówki, twardówki lub opony twardej, albo została poddana nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, w której zastosowana mogła być opona twarda,
• otrzymała jakikolwiek ksenoprzeszczep (przeszczep odzwierzęcy),
• była leczona hormonami uzyskanymi z ludzkich przysadek,
• była leczona środkami immunosupresyjnymi,
• stosowała domięśniowo lub dożylnie leki, które nie zostały przepisane przez lekarza,
• ze względu na swoje zachowania seksualne należy do grup podwyższonego ryzyka zakażenia poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą przetoczenia krwi,
• choruje na jakąkolwiek inna poważną chorobę aktywną przewlekłą lub nawracającą.

 

Osoby chcące zarejestrować się w Krajowym Banku Dawców Szpiku powinny w niektórych przypadkach poczekać ze zgłoszeniem. Dotyczy to między innymi:
• okresu 6 miesięcy (albo 4 miesięcy, gdy badanie metodami biologii molekularnej w kierunku WZW B i WZW C dało wynik ujemny) po:
  badaniu endoskopowym przy użyciu fiberoendoskopu,
  kontakcie śluzówki z krwią lub po ukłuciu igłą
  przetoczeniu składników krwi,
  dużym zabiegu chirurgicznym,
  tatuażu lub przekłuciu części ciała,
  akupunkturze, chyba że została wykonana przez wykwalifikowanego lekarza przy użyciu jałowych i jednorazowych igieł,
  narażeniu na ryzyko z powodu bliskiego kontaktu w warunkach domowych z chorymi na wirusowe zapalenie wątroby
  okresu 6 miesięcy od dnia powrotu do Polski po pobycie w krajach o dużej częstotliwości występowania nosicieli anty-HIV i  chorych na AIDS oraz na obszarach, w których endemicznie występują choroby tropikalne
• pobytu w zakładzie karnym i okresu 6 miesięcy po jego opuszczeniu
• okresu 6 miesięcy od daty wyleczenia toksoplazmozy i mononukleazy zakaźnej
• okresu 2 lat od daty potwierdzonego wyleczenia gruźlicy i boreliozy
• okresu zachorowania na rzeżączkę i 12 miesięcy po jej zakończeniu
• okresu po zaprzestaniu ryzykownych zachowań szczególnie narażających na zarażenie chorobami przenoszonymi drogą transfuzji, którego długość zależy od rodzaju choroby i od dostępności odpowiednich testów
• ciąży i okresu 6 miesięcy po porodzie lub innym zakończeniu ciąży
• okresu karmienia piersią i 3 miesięcy po zaprzestaniu karmienia
• okresu do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych oraz przewlekłych chorób wielu narządów (np. choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy)
• okresu, gdy wartość ciśnienia tętniczego przekracza 180/100 mm Hg
• okresu występowania chorób zapalnych i uczuleniowych skóry, ostrych stanów uczuleniowych i okresu odczulania, okresu zaostrzenia chorób alergicznych
• okresu do wyjaśnienia przyczyn wystąpienia wymienionych poniżej objawów, które mogą być spowodowane zachorowaniem na AIDS, takich jak:
• przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych)
• nocne poty
• gorączka o niewyjaśnionej przyczynie
• niewyjaśniona utrata wagi
• przewlekła biegunka
• nietypowe zmiany skórne


Istnieją również inne przyczyny, które mogą uniemożliwić oddanie szpiku zarejestrowanemu już dawcy. Są to:
• okres inkubacji choroby zakaźnej (zwykle 4 tygodnie) po kontakcie z osobami chorymi na choroby zakaźne inne niż wirusowe zapalenia wątroby
• okres 4 tygodni po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników z badań klinicznych i laboratoryjnych
• okres 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia grypopodobnego i gorączce powyżej 38°C
• okres przyjmowania leków zależnie od rodzaju przepisanego leku, jego sposobu działania i leczonego schorzenia z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy; w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).
• okres miesiączkowania i 3 dni po nim
• okres 7 dni po zabiegu usunięcia zęba i innych drobnych zabiegach chirurgicznych
• okres 48 godzin po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej
• okres po przebytych szczepieniach:
• 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami
• 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami
• 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą)
• 48 godzin od przyjęcia anatoksyny
• 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi
• 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, pod warunkiem braku ekspozycji na te chorobę; gdy istnieje ryzyko zakażenia - okres 12 miesięcy od kontaktu z tymi chorobami.

Więcej informacji:

http://www.dawcy-szpiku.pl/dla-dawcow/najczesciej-zadawane-pytania

http://www.rckik.poznan.pl/dlaczego-potrzebni-sa-nowi-dawcy