W dniu 9 października br. w naszej szkole odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, a Komendą Powiatową Policji we Wschowie.

 

W ramach w/w porozumienia klasy mundurowe będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wschowskich policjantów na terenie szkoły oraz w komendzie policji we Wschowie. Ponadto dla wszystkich uczniów naszej szkoły prowadzone będą zajęcia profilaktyczne zgodne z programem profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

Małgorzata Rosler