W dniu 3 stycznia br. klasy mundurowe, 1 i 2 TL uczestniczyły w pierwszych w tym roku zajęciach z przysposobienia wojskowego.

Tradycyjnie już doskonaliły musztrę. Klasa pierwsza zapoznana została z historią 5.Pułku Artylerii i Izbą Pamięci. Odbyła także przeszkolenie w zakresie środków łączności. Natomiast klasa druga rozwijała swoje umiejętności w zakresie topografii.

Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, młodzież wróciła zadowolona!