KONKURS HISTORYCZNY ,,KONSTYTUCJA 3 MAJA’’

Ustalenia ogólne:

 1. Konkurs wiedzy adresowany jest do mieszkańców gminy Sława. Przeprowadzony zostanie w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Sławie na ulicy Ogrodowej 1, w dniu 26,04,2018r. o godz. 17.00.

Organizatorzy :

 1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Sławie oraz Zespół Szkół Ponagimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego.

Cele konkursu:

 1. Celem konkursu jest krzewienie wśród mieszkańców gminy wiedzy o Konstytucji 3 Maja oraz kreowanie postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego, propagowanie polskiego dorobku narodowego oraz aktywizacja miłośników historii.

Organizacja konkursu:

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie pisemnej – testu składającego się ze 100 pytań. Czas trwania – 60min. Przeprowadzeniem konkursu zajmie się komisja konkursu powołana przez dyrektora ZSP w Sławie.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • W konkursie uczestniczyć mogą mieszkańcy gminy Sława, bez żadnych ograniczeń wiekowych.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Osoby niepełnoletnie przystępujące do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
 • W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuścić sali.
 • Osoby przystępujące do konkursu zobowiązane są posiadać ze sobą dokument tożsamości.
 • W przypadku niesamodzielnej pracy, posiadania przy sobie pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych lub zakłócania przebiegu konkursu- Przewodniczący Komisji Konkursu wyklucza uczestnika z udziału.
 • Osoby biorące udział w konkursie są zobowiązane zgłosić swoje uczestnictwo telefonicznie pod numer telefonu: 68 356 65 11 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście w sekretariacie ZSP w Sławie na ul. Ogrodowej 1 (sekretariat czynny w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku) . Termin zgłoszeń upływa 25.04.2018r.

Tematyka konkursu :

 1. Konkurs obejmuje treści związane z Konstytucją 3 Maja, okolicznościami jej uchwalenia oraz okresu rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Odwołanie:

 1. W przypadku, gdy uczestnik konkursu lub jego rodzice/opiekunowie prawni uznają, że praca została oceniona błędnie mogą zgłosić odwołanie (w ciągu 5 dni roboczych). Wgląd do pracy odbywać się będzie w terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowe (3 dni od zgłoszenia). Decyzja przewodniczącego jest ostateczna. Przewodniczący Komisji Konkursowej ma 7 dni na rozpatrywanie odwołania. Nie będą rozpatrywane odwołania wniesione po terminie.
 2. Nagrody:

Dla trzech najlepszych uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Sławie.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się 02.05.2018r. w sali Szkoły Podstawowej po zakończeniu akademii ok. godz.17.00.

Postanowienia końcowe :

 • Wątpliwości i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzygnie Przewodniczący Komisji Konkursowej.
 • Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
 • Dokumentacja konkursu jest przechowywana do dnia 31.08.2018r. przez sekretariat w ZSP w Sławie.

           Program gminnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja :

 • 26.04.2018r., godz.17.00, miejsce: świetlica w ZSP w Sławie :

- Konkurs historyczny : ,,Konstytucja 3 Maja''.

 • 02.05.2018r., godz.16.00, miejsce: aula w Szkole Podstawowej :

- Uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez młodzież z ZSP w s Sławie,

- Rozstrzygnięcie konkursu historycznego oraz uroczyste wręczenie nagród.

 • 03.05.2018r., godz.10.00, miejsce: Kościół :

- Msza święta w intencji ojczyzny,

Złożenie symbolicznych wiązanek pod obeliskiem pamięci.