W dniu 22 czerwca br. zakończył się rok szkolny 2017/2018.

Uroczyście pożegnaliśmy klasę 3 ZW, która ukończyła trzyletni okres nauki. Pan dyrektor Edward Boks wręczył świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa promocyjne  z wyróżnieniem, życząc młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji. Pani wicedyrektor podsumowała wyniki nauczania i frekwencji w II półroczu oraz przedstawiła kandydatki do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019: Zuzanna Suchorska z klasy 1 LO i Kornelia Wąsiak z klasy 2 TŻiUG.

Na zakończenie prezes WOPR - p. Andrzej Borkowski wręczył grupie ratowników z klas pierwszych certyfikat "sternik motorowodny".

Życzymy wszystkim słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia 3 września!