Przypominam maturzystom, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej, że egzamin z matematyki odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej.