W piątek 7 grudnia br. nasze uczennice : Kornelia Wąsiak (kl. 3 TŻiUG) oraz Zuzanna Suchorska ( kl. 2 LO) wzięły udział w uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

Uroczystość odbyła się w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie, a  stypendia wręczyła Lubuska Kurator Oświaty - p. Ewa Raba. 

Stypendystami premiera zostają uczniowie szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) , którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w minionym roku szkolnym.

Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Małgorzata Rosler