W dniu 14 grudnia br. zakończyliśmy zbiórkę monet w ramach akcji Góra Grosza 2018

Zbiórkę przeprowadzili i rozliczenia dokonali uczniowie klasy 2 TL: Kaja Konieczna , Natalia Zborowska, Piotr Demski i Jakub Hładczuk. 

Tym razem udało się nam zebrać 203,87 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i przypominamy, że pieniądze zbierane w ramach tej akcji trafiają do dzieci wychowujących się poza rodzinnym domem np. w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych. 

Małgorzata Rosler