Kierownik Szkolenia Praktycznego i Warsztatów

 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie.

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

 

 • koordynacja działań związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie według obowiązujących procedur,
 • koordynowanie działań związanych z organizacją przebiegu kształcenia zawodowego dla uczniów techników i branżowej szkoły I stopnia zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu,
 • opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny;
 • współpraca z wychowawcami klas i przewodniczącymi Komisji Przedmiotowych w zakresie szkolenia praktycznego i zawodowego;
 • współpraca z podmiotami przyjmującymi uczniów na praktyczną naukę zawodu dla prowadzonych kierunków kształcenia zawodowego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją i przebiegiem praktycznego kształcenia zawodowego,
 • podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego uczniów,
 • opracowanie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • organizowanie spotkania z pracodawcami,
 • zwalnianie uczniów z praktyk i zajęć praktycznych celem reprezentowania szkoły,
 • przedstawianie sprawozdań Radzie Pedagogicznej z przebiegu praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych.
 • publikowanie ogólnych informacji o szkoleniu praktycznym i zawodowym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sławie pod adresem: http://www.zsp-slawa.pl.

Kontakt w czasie pracy szkoły. 

Joanna Adamczewska   

email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 508 453 577