13 marca w Hali Sportowej I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbył się Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego zorganizowany  przez Powiatowy Urząd Pracy i Poradnię  Psychologiczną-Pedagogiczną we Wschowie. 

Wśród prezentujących swoje oferty, oprócz naszej szkoły, znalazły się wschowskie gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne ze Wschowy, Centrum Ksztalcenia Ustawicznego i Praktycznego, Cech Rzemiosł Różnych, Komenda Policji, Komenda Straży Pożarnej, Szkolny Ośrodek Wychowawczy, szkoły wyższe z Leszna i Głogowa oraz Uniwersytet Zielonogórski.

Wystawcy zapoznawali młodzież, rodziców i nauczycieli z ofertą edukacyjną oraz w atrakcyjny sposób próbowali pokazać zalety swych szkół i placówek. Mogliśmy oglądać filmy, plakaty oraz własne wyroby podane do degustacji. Atrakcją były też na pewno usługi fryzjerskie świadczone na miejscu.

My również postaraliśmy się, aby jak najefektowniej zaprezentować nasza szkołę; oprócz tradycyjnych form, takich jak plakaty i ulotki, przygotowaliśmy poczęstunek w postaci pysznych koreczków( zajęła się tym klasa TŻiUG). Atrakcją była z pewnością nasza szkolna maskotka -Krowa- w tej roli Ola  Mirecka, która z dużym poczuciem humoru prezentowała nasze kierunki techniczne. Oczywiście nie zabrakło prezentacji umiejętności naszych  ratowników wodnych; ich akcja ratownicza wyglądała spektakularnie i przyciągała uwagę wszystkich, nie tylko gimnazjalistów. Mamy nadzieję, że udało nam się pokazać , jak ciekawą i przyjazną jesteśmy szkołą .

 

                                                                                       Magdalena Kaczmarska