2 czerwca br. w naszej szkole, odbyło się spotkanie z przedstawicielką Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze promujące krwiodawstwo wśród młodzieży.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy: m. in. kto może zostać honorowym dawcą krwi, kto nie może oddać krwi, jakie są zasady kwalifikowania kandydatów na dawców oraz jakie są metody oddawania krwi.
Spotkanie  trwało 45 min. Uzmysłowiło nam ono, jak ważna jest krew dla osób, które jej potrzebują , ile osób może uratować nasze zaangażowanie w krwiodawstwo. Ile możemy zdziałać  oddając tylko 450 ml krwi . Nasz gość zachęcał nas także do rejestracji, jako  dawcy szpiku kostnego.

Krew jest pobierana od pełnoletnich, zdrowych osób, które zadeklarują taką wolę. Krwiodawstwo to  dobrowolne i bezpłatne oddawanie krwi. Każda osoba, która chociaż raz oddała krew otrzymuje tytuł  Honorowego Dawcy KrwiKrew pobierana jest od dawców w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach Terenowych. Dzięki życzliwości przedstawicieli wielu instytucji RCKiK organizują wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski m. in. w ZSP w Sławie. W naszej szkole są już Honorowi Dawcy Krwi!

Konstancja Derdzikowska kl. 1 LO