We wrześniu 2015 r. nasza szkoła została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu pt. "Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka" organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

 

Od września 2015 do końca marca 2016 r. należało wykonać osiem zadań, które oceniało jury specjalistów. Były to np: recenzje uczniowskie spektakli teatralnych, zorganizowanie spotkania z aktorami, plakaty teatralne, konkurs wiedzy o teatrze, dzień talentów i inne prace uczniowskie, których oryginały potwierdzone przez dyrekcję szkoły wysłano do stolicy. Za każde z zadań można było otrzymać maksymalnie 10 punktów. Wszystkie nasze zadania i prace otrzymały maksymalną ilość punktów i tym samym zostaliśmy laureatami Ogólnopolskiego Konkursu w którym zdobyliśmy tytuł szkoły Teatr szkolny - edukacja kulturalna młodego człowieka.

Opiekunem i prowadzącą ten konkurs była nasza nauczycielka Urszula Drożdżyńska.

 

Anna Kasperska