24 sierpnia 2020 r.

godz. 9.00 - Podstawy przedsiębiorczości - sala nr 14

godz. 9.00 - informatyka - pracownia komputerowa

godz. 11.00 - język niemiecki - sala nr 10

godz. 11.00 - język polski - sala nr 1

25 sierpnia 2020 r.

godz. 9.00 - matematyka - sala nr 6

godz. 9.00 - wychowanie fizyczne - sala gimnastyczna

W dzienniku elektronicznym przesłany został harmonogram odbioru świadectw w dniu jytrzejszym. Bardzo proszę się zapoznać.

Małgorzata Rosler

Drodzy maturzyści,

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6.), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (pomiędzy 8 a 17  lipca 2020 r.). 

Proszę o zapoznaie się z nowym harmonogramem egzaminów maturalnych! Znajduje się on w zakładce egzaminy zewnętrzne-matura.

Z powodu pandemii coronavirusa tegoroczny egzmin maturalny składa się tylko z części pisemnej, zrezygnowano z przeprowadzania egzaminów ustnych. 

Sesja maturalna rozpoczyna się 8 czerwca 2020 r.

Małgorzata Rosler

Drodzy absolwenci,

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły nie było możliwości uroczystego zakończenia  i wręczenia świadectw absolwentom naszej szkoły. W związku z zaistniałą  sytuacją chciałbym Was pożegnać w imieniu Rady Pedagogicznej i własnym w inny sposób niż dotychczas.

Od jutra, tj. 25 marca wznowione zostają zajęcia szkolne. Będą one prowadzone zdlanie z wykorzystaniem e-dziennika, platform edukacyjnych i komunikatorów internetowych;  zgodnie z planem lekcji obowiązującym od 7 stycznia br. Bardzo proszę logować się na dziennik elektroniczny i na bieżąco śledzić ogłoszenia dotyczące zdalnego nauczania!

Przypominam, że są to zajęcia obowiazkowe, które podlegają rozliczaniu frekwencji oraz ocenianiu.

Małgorzata Rosler